สถาบัน Wall Street English สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำระดับโลก

สถาบัน wall street หรือ wall street English เป็นเครือข่ายผู้ให้การศึกษาภาษาอังกฤษระดับพรีเมียมสำหรับผู้ที่สนใจการศึกษาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์กร โดยเริ่มเปิดเป็นสถาบันสอนภาษาสาขาแรกขึ้นที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เมื่อปี 1972 ซึ่งเป็นการเปิดสถาบันสอนภาษาที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ทำให้ วอลสตรีท ขยายเป็น 24 สาขาทั่วประเทศอิตาลี และเมื่อเข้าสู่ปลายปี 90 สถาบัน wall street ก็ได้ขยายสาขาออกไปยังประเทศในแถบตะวันออกกลางและเอเชีย ในปี 2007 wall street เป็นสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ESOL

ในปี 2010 สถาบัน wall street ได้เข้ามาเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทการศึกษาชั้นนำในระดับโลกคือ บริษัท Pearson wall ปัจจุบัน street English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เปิดทำการในประเทศไทยมากว่า 10 ปี โดยเข้ามาเปิดสาขาครั้งแรกในปี 2546 และได้มีผู้ที่สนใจเข้ามาเป็น Wall street student เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ปัจจุบันมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษารวมแล้วทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านคน และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างครอบคลุมถึง 11 สาขาทั้งในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และระยอง

 เรียน Wall Street English ดีไหม   Wallstreet เป็นสถาบันสอนภาษาที่ช่วยสานฝันให้คุณประสบความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปเรียนต่อในต่างประเทศ ผู้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว คนทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายสาขาไปในระดับสากล ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลได้รับการรับรองจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ว่าเป็นหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference) ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ประกอบกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนได้ตลอดเวลา มีโปรแกรมมัลติมีเดียเป็นตัวช่วยเพิ่มทักษะการเรียนที่มีความทันสมัย การเรียนการสอนมีความใกล้ชิดด้วยบรรยากาศที่สบาย ๆ พื้นที่กว้างขวาง อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษสูง และได้รับการรับรองมาตรฐาน TEFL (Teaching English as a Foreign Language) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษและนำทักษะ รวมถึงความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงทั้งในการศึกษาต่อ การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมถึงการทำงานและการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในระดับองค์กร การเข้ามาเรียนภาษาอังกฤษ wall street english จะเป็นการช่วยจุดประกายความฝัน เพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสาร เป็นการผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จและสานฝันของคุณให้กลายเป็นความจริงได้