โกอินเตอร์ได้ ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษกับ Wall Street English

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษถือเป็นตัวเบิกทางและเป็นปัจจัยสำคัญให้กับโอกาสต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ โดยเฉพาะการศึกษาต่อในต่างประเทศที่การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้ทักษะติดตัวทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก การเดินทางท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่แน่นอนว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสาร การทำงานในองค์กรชั้นนำที่ต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับพาร์ทเนอร์ต่างชาติ การสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงชาวต่างชาติในองค์กร หรือแม้แต่การประกอบธุรกิจการส่วนตัวที่การสื่อสารภาษาอังกฤษนั้นจะนำไปสู่โอกาสทางการค้า การแลกเปลี่ยน รวมถึงการหาพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจไปในระดับสากล

Wall Street English ดีไหม สถาบันสอนภาษาอังกฤษ wall street เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เปิดมากว่า 40 ปี ใน 29 ประเทศทั่วโลก ด้วยหลักสูตรที่มีการออกแบบมาอย่างได้มาตรฐานและเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ Wallstreet ที่มีมาอย่างยาวนาน ในประเทศไทย ปัจจุบัน Wall street Thailand มีหลักสูตร MULTIMETHOD® ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษ wall street สามารถนำทักษะและความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ การเรียนต่อ การติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ รวมถึงการทำงานในองค์กรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

สำหรับ SME ที่ต้องการโกอินเตอร์วอลสตรีท มีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับเจ้าของธุรกิจ นั่นคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาองค์กร ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรและการเวิร์คชอปบุคลากรวมถึงผู้บริหารในองค์กรในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนองานในห้องหระชุม การติดต่อเจรจาทางธุรกิจ การเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ การสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะหลักสูตร Market Leader ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการซื้อขาย, การตลาด, การบริหารจัดการคน, หลักจรรยาบรรณ, ทักษะรวมถึงคำศัพท์และบทสนทนาต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของบริษัทและการเข้าถือสิทธิ์ที่ต้องมีการเรียนรู้ได้อย่างมืออาชีพเพื่อการสร้างพันธมิตรทางการค้าในระดับอินเตอร์, ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์, การสัมภาษณ์, การนำเสนอผลงาน, การเจรจาต่อรอง รวมถึงทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ  โดยในหลักสูตรของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ wall street มีสื่อและเอกสารเพิ่มเติมเพื่อช่วยเสริมการเรียนรู้และทักษะเพื่อเป็นการฝึกฝนให้คุ้นเคยกับสถานการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากวีดีทัศน์ของบทสัมภาษณ์ทาง BBC รวมถึงบทวิเคราะห์เศรษฐกิจจาก Financial Time และสื่ออื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือ

ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ SME ของคุณก้าวหน้าไปสู่ระดับอินเตอร์หรือระดับสากลได้ การเรียนภาษาอังกฤษ Wall Street English จะเป็นหนทางที่ช่วยให้โอกาส ความก้าวหน้า รวมถึงความสำเร็จของคุณเกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว