Wall Street English สถาบันสอนภาษาระดับโลก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ wall street English เป็นสถาบันระดับโลกที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทผู้นำด้านธุรกิจด้านการศึกษา Pearson ที่มีเป้าหมายเพื่อมอบการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จได้ wall street English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษระดับพรีเมียมที่ได้ออกแบบการเรียนการสอนให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์กร ด้วยรูปแบบการสอนที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเห็นผล และสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้จริง

สถาบันสอนภาษา wall street เป็นสถาบันที่เปิดสอนภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนานโดยเริ่มแรกได้เปิดสาขาแรกขึ้นที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เมื่อปี 1972 หลังจากได้รับการตอบรับจาก Wall street student อย่างดีเยี่ยมหลังจากนั้น 2 ปีก็ได้มีการขยายสาขาเป็น 24 สาขาทั่วประเทศอิตาลี มาจนถึงปลายปี 90 Wallstreet ก็ได้มีการขยายสาขาไปยังประเทศในแถบตะวันออกกลางและเอเชีย ในปี 2007 Wallstreet เป็นสถาบันที่ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ESOL และในปี 2010 สถาบันได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท Pearson ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการศึกษา และบริษัทผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

สำหรับประเทศไทย wall street English  เป็นสถาบันที่ได้เปิดดำเนินการในประเทศไทยมากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตร และเรียนภาษาอังกฤษ wall street  เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และระยอง ถึง 11 สาขา ทำให้ปัจจุบันเรามี Wall street student ในประเทศไทยกว่า 190,000 คน

wall street English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษคุณภาพระดับโลก ด้วย 43 ปีแห่งความเชี่ยวชาญ จากจำนวนสาขาใน 29 ประเทศทั่วโลก ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานระดับสากลผ่านมาตรฐาน CEFR (Commom European Framework of Reference) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการวัดคุณภาพของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และได้รับการรับรองคุณภาพการบริการมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันในประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือในหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลประกอบกับสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม ทั้งการใช้โปรแกรมมัลติมีเดียที่ทันสมัย บรรยากาศของห้องเรียนที่ใกล้ชิดและเป็นกันเองกับผู้สอน และคุณภาพของอาจารย์เจ้าของภาษา ทำให้ wall street English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เรียนทั่วโลกที่เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษ Wall Street English กันอย่างต่อเนื่องถึงกว่า 4 ล้านคน และ 97% ของผู้เรียนประสบความสำเร็จ สามารถนำทักษะและความรู้จากภาษาอังกฤษที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวัน การทำงาน รวมถึงการประกอบธุรกิจที่ต้องการขยายเครือข่ายไปในระดับสากล